Jaké dokumenty musíte bance doložit?

Když se bavíme s našimi klienty, čeho se před vyřízením hypotéky nejčastěji obávají, respektive - na co se vůbec nětěší -   jedním slovem vystihneme tento problém jako BYROKRACIE.

Papíry, formuláře, úřady a další instituce. Právě tyto služby poskytujeme našim klientům my. A pro Vás, kteří se chcete pustit do hledání a následného sjednání optimální varianty na vlastní pěst, je napsán tento článek.

V této chvíli opomineme série jednání na bankách, úřadech, jednání s realitními makléři a zaměříme se pouze na dokumenty, které po Vás bude banka vyžadovat. Pro zjednodušení jsme tyto dokumenty rozdělili do 3 základních skupin, a to na:

 1. Příjmy
 2. Výdaje
 3. Nemovitost

 

1)    PŘÍJMY

Výběr správné banky je často dán i tím, která banka dokáže akceptovat maximum příjmů žadatele (cestovní náhrady, výživné, vdovský důchod, příjem z dohody o pracovní činnosti atd). Každá banka má metodicky určené vlastní druhy příjmů, které akceptuje. Avšak musíme uznat, že ve většině případů se jedná především o 2 skupiny příjmů:

 

 a)      Příjem ze závislé činnosti (zaměstnání)

 • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti,
 • kopie mzdového listu nebo výplatní pásky potvrzená zaměstnavatelem,
 • potvrzení zaměstnavatele o průměrném příjmu,
 • ostatní příjmy domácnosti (dědictví, renta, úroky apod.)

 

b)      Příjem z podnikatelské činnosti (OSVČ)

 • občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti,
 • živnostenský list, případně vydaná koncese,
 • potvrzení SSSZ a ZP o prováděných platbách na zdravotním a sociálním pojištění,
 • přiznání k dani z příjmu FO za poslední dva roky, které musí být potvrzené finančním úřadem,
 • ostatní příjmy (pronájem, cenné papíry, apod.)

 

2)    VÝDAJE

Banku samozřejmě budou zajímat informace o výdajích domácnosti. Podle těchto údajů banka posuzuje možnou „rizikovost“ úvěru. Na základě rozdílu mezi příjmy a výdaji se určuje např. maximální výše úvěru.

A nyní se vraťme konkrétně k tomu, co bude banku zajímat:

 • smlouvy o případných ostatních úvěrech (spotřebitelský úvěr, leasing a jiné),
 • smlouvy o stavebním spoření, penzijním připojištění,
 • ostatní pravidelné výdaje (např. výživné),
 • ostatní závazky.

 

3)    NEMOVITOST       

Bance jsme již doložili dokumenty k příjmům. Výdaje domácnosti banka zná také. Zbývá tedy už jen třetí okruh dokumentů a to dokumenty k nemovitosti.

DŮLEŽITOU informací je fakt, že jednotlivé dokumenty se liší podle účelu hypotečního úvěru, např. koupě, výstavba, rekonstrukce a jiné.

Obecně banka požaduje:

 • odhad nemovitosti (většinou banka požaduje odhad vytvořený vlastním odhadcem. V případě refinancování HU některé banky akceptují starší odhady),
 • pojistná smlouva k pojištění nemovitosti,
 • nabývací titul k nemovitosti – např. kupní smlouva, darovací smlouva atd.,
 • výpis z katastru nemovitostí,
 • snímek z katastrální mapy,
  • v případě zúžení/rozšíření SJM (společné jmění manželů) - notářský zápis.

                          Koupě

   • kupní smlouva/smlouva o budoucí kupní smlouvě,
   • výpis z bankovního účtu – doložení vlastních prostředků.

 

                         Stavba

   • geometrický plán k dané stavbě,
   • výpis z bankovního účtu sloužící k doložení vlastních finančních prostředků nutných k úhradě rozdílu rozpočtu stavby a prostředků z hypotečního úvěru,
   • územní rozhodnutí nebo stavební povolení s doložkou nabytí právní moci,
   • přehled rozpočtových nákladů na výstavbu nebo rekonstrukci,
   • podepsaná smlouva o dílo,
   • časový plán čerpání, není-li součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

 

Chcete si ulehčit vyřízení hypotéky, ale nechcete zbytečně vydávat další finanční prostředky za poradenské služby? Využijte bezplatných služeb Hypotečního domu.

 

Přečtěte si, na jaké 3 základní věci si musíte dát při výběru hypotéky pozor - http://www.hypotecnidomy.cz/cz/3-veci-na-ktere-si-pri-vyberu-hypoteky-musite-dat-pozor.html

 

Hypoteční dům Třeboň
www.hypotecnidomy.cz

23.5.2015