Odhad nemovitosti

ODHAD CENY NEMOVITOSTI

V dnešním článku se budeme zabývat odhady cen nemovitostí.

Co je to „odhad nemovitosti“?

Chcete-li si sjednat tzv. „zajištěný“ úvěr, kde ručíte bance (popř. jiné instituci) svojí budoucí nemovitostí, bude banka zjišťovat, jakou hodnotu daná nemovitost má, popř. bude mít po dokončení výstavby, tzv. „budoucí hodnota“. Pro sjednání hypotečního úvěru je tedy nezbytné vypracovat odhad nemovitosti. Tento odhad zpracovává zpravidla odhadce, který má certifikaci pro danou banku. Naprostá většina bank akceptuje odhad nemovitosti vytvořený pouze vlastními certifikovanými odhadci. Tito odhadci mohou být jak „externí“, tak „interní“.  Záleží vždy na dané bance. Pokud banka řeší odhady přes své interní odhadce, bývá odhadce zpravidla přidělen (vylosován) systémem banky. Pokud banka nabízí možnost externích odhadců, může si každý vybrat ze seznamu odhadců pro danou lokalitu.

Odhad (pro banku) má za cíl zjistit tržní cenu nemovitosti v dané lokalitě. V případě, že by klient neplnil své závazky (nesplácel), má banka v zástavě danou nemovitost. Tuto nemovitost bude chtít následně „zpeněžit“.

K čemu bance slouží odhad nemovitosti?

Odhad určuje tzv. „odhadní cenu“, na základě které je následně vypočítána hodnota LTV (kterou již známe z předchozích aktualit). Hodnota LTV se vypočítává z hodnoty nemovitosti, nikoliv kupní ceny nemovitosti. Je však pravda, že tyto dvě částky bývají často podobné.

Výpočet LTV:

Hodnota nemovitosti stanovená odhadcem banky: 2 000 000,-Kč
Vlastní prostředky klientů: 600 000,-Kč
Výše úvěru: 1 400 000,-Kč (2 000 000 – 600 000)
LTV = 70
Výpočet: (1 400 000 / 2 000 000) * 100

Co znamená výraz „supervize odhadu“?

Odhadce nejprve navštíví danou nemovitost a udělá tzv. „místní šetření“ (naměří, nafotí, zapíše). Následně (dle metodiky dané banky) vytvoří odhad nemovitosti. Tento odhad je v další fázi zaslán na tvz. „supervizi“. Zde v bance kontrolují cenu stanovenou odhadcem. Pokud „supervizor“ nesouhlasí s cenou stanovenou odhadcem, může hodnotu nemovitosti změnit. V případě, že dojde k úpravě ceny, dochází většinou jen ke snížení.

Co může snížit odhadní cenu?

Faktorů, které mají vliv na odhadní cenu nemovitosti, je mnoho. Nejčastěji se ale setkáváme s faktorem „LOKALITA“. Můžete např. postavit dvě totožné nemovitosti na dvou „typově“ totožných pozemcích, jen pokaždé v jiné lokalitě. A např. pouze lokalita stačí k tomu, aby byly rozdíly v odhadu ceny nemovitosti značné.

Kolik stojí odhad?

Ceny odhadů se liší podle toho, zda se jedná o rodinný dům, pozemek, rekreační objekt, popř. byt. Odhady u bytů se pohybují okolo 3 000,-Kč, odhady pozemků a domů okolo 5 000,-Kč.

 

Máte dotaz ohledně financování? V takovém případě můžete kontaktovat hypotečního specialistu:

Martin Hladílek

hladilek@hypotecnidomy.cz

+420 721 872 547
www.hypotecnidomy.cz

 logo2