Seznam potřebných dokumentů

 • dva doklady totožnosti (u některých partnerů stačí pouze 1 doklad totožnosti)
 • původní smlouvu o hypotečním úvěru
 • příslušnou zástavní smlouvu
 • nabývací titul k nemovitosti, která slouží jako zástava a snímek katastrální mapy
 • potvrzení o příjmu (nevyžaduje se v případě zjednodušeného refinancování)
 • posledních několik výpisů z úvěrového účtu v jiné bance
 • výpis z katastru nemovitostí
 • potvrzení s vyčíslením aktuální dlužné jistiny a příslušenství k úvěru
 • číslo účtu, kam by nová banka měla prostředky zaslat
 • datum předčasné splátky původního úvěru
 • souhlas původní banky s přistoupením nové banky na druhé místo v zástavě – dočasně
 • příslib o vymazání zástavního práva k nemovitosti a zrušení vinkulace pojistného plnění po uhrazení pohledávky a vyčíslení zůstatku úvěru
 • fotografie současného stavu nemovitosti (interiér a exteriér)
 • původní nebo nový odhad nemovitosti

← Zpět na refinancování